Podsumowanie Podprogramu 2019

Plakat informujący o Podprogramie 2019

Wytyczne_2019_tekst ujednolicony z dn. 31.01.2020

Organizacje biorące udział w Podprogramie 2019

Załącznik_nr_5_skierowanie do otrzymania pomocy_(ważny od 31.01.2020)

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – grudzień 2019

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – styczeń 2020

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – luty 2020

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – marzec 2020

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – maj 2020

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących_czerwiec 2020

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących_lipiec 2020

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – sierpień 2020

harmonogram warsztatów wramach działań towarzyszących – wrzesień 2020

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).