Zgłoszenie dla parafii_fead_2018-19

WYTYCZNE 2018-Podprogram 2018_POPŻ

Załącznik nr 1 lista osób zakwalifikowanych

Załącznik nr 2 karta osobowa

Załącznik nr 4 ewidencja przyjętych i wydanych art. spoż.

Zalacznik nr 5 skierowanie

Zalacznik nr 6 oświadczenie osoby

Zalacznik nr 7 oświadczenie osoby (osoby zakwalifikowane przez OPS)

Kwoty kryterium dochodowego w Podprogramie 2018-19: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie. Od 1 października 2018 r. będzie to: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoba odpowiedzialna w Caritas Diecezji Legnickiej za program POPŻ: Łukasz Żygadło, tel 76 72 44 300., e-mail.: legnica@caritas.pl