Ankieta kwalifikująca do programu dla OPL

Zgłoszenie dla parafii_fead_2018-19

WYTYCZNE 2018-Podprogram 2018_POPŻ

Załącznik nr 1 lista osób zakwalifikowanych

Załącznik nr 2 karta osobowa

Załącznik nr 4 ewidencja przyjętych i wydanych art. spoż.

Załącznik nr 5 skierowanie

Załącznik nr 6 oświadczenie osoby

Załącznik nr 7 oświadczenie osoby (osoby zakwalifikowane przez OPS)

Zestaw roczny dla jednej osoby

WYKAZ PLACÓWEK (OPL) UCZESTNICZĄCYCH W PODPROGRAMIE 2018

Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – październik 2018

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – listopad 2018

 

Kwoty kryterium dochodowego w Podprogramie 2018-19: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie. Od 1 października 2018 r. będzie to: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoba odpowiedzialna w Caritas Diecezji Legnickiej za program POPŻ: Łukasz Żygadło, tel 76 72 44 300., e-mail.: legnica@caritas.pl