• Załącznik nr 1 do wytycznych 2016 – lista osób
 • Załącznik nr 2 do wytycznych ewidencja
 • Załącznik nr 4 do wytycznych 2016 – ewidencja przyjętych i wydanych
 • Załącznik nr 5 do wytycznych 2016 – skier-OPS
 • Załącznik nr 6 do wytycznych 2016 – osw. osoby bezdomnej
 • Załącznik nr 7 do wytycznych 2016 – osw. osoby wskazanej na liście OPS
 • Załącznik nr 8 do wytycznych 2016 – inf. o przeprowadzonych działaniach tow.
 • Załącznik nr 10a
 • Numer partii magazynowej produktów
 • FEAD 2014-2015 – podsumowanie
 • Dane o odbiorach
 • Harmonogram warsztatów-listopad 2016
 • Harmonogram warsztatów-grudzień 2016
 • Harmonogram warsztatów-styczeń, luty 2017
 • Harmonogram warsztatów-marzec 2017
 • Wykaz organizacji FEAD